ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

006

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

มอบหมายให้ นายประกอบ คงใจดี ผอ.รร.วัดหนองตาสาม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

(Video Conference) ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 35/2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2

เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

 

San Antonio Computer Repair