ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

007

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต2 มอบหมายให้ นายเกษม คำศรี รองผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference)  ผ่านรายการ ‘’พุธเช้าข่าว สพฐ.’’ครั้งที่ 36 /2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

San Antonio Computer Repair