ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

001

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมนายประเสริฐ ลาวัลย์วิสุทธิ์ รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

San Antonio Computer Repair