ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

003

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับฟังบรรยายและให้การต้อนรับ นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มาเป็นวิทยากรการบรรยายเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน ให้กับ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

San Antonio Computer Repair