ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0001

วันที่ 25 กันยายน 2562 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์​ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี​ เขต​ 2 เป็นประธานการประชุมบรรยายพิเศษ แนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนมีการเสวนา ถอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน ในหัวข้อ จากพี่ถึงน้อง เพื่อองค์กรของเราเพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2.

San Antonio Computer Repair