ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0001

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ พร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ‘’พุธเช้าข่าว สพฐ.’’ครั้งที่ 39/2562 ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและ        นำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

 

San Antonio Computer Repair