ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

7102019191008 0022

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิตย์​ พรหมประสิทธิ์​ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี​ เขต​ 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางลัดดาวัลย์ ก๊วยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร โดยมีนายธงชัย หลิมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสาม นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)เป็นคณะกรรมการประเมิน ณ โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair