ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0014

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ได้จัดประชุมทางไกล (Video Conference) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งที่ 2 โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์​ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี​ เขต​ 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการแนวทางการปฏิบัติ และการทิศทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2ปีงบประมาณ 2563 และการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสพป.สุพรรณบุรี เขต 2

San Antonio Computer Repair