ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

01

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงสดุดีจอมราชา และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตลอดจนกิจกรรมมอบนโยบายหน้าเสาธง เพื่อแจ้งข้อราชการที่สำคัญ ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

 

San Antonio Computer Repair