ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0011

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น.นายนิตย์​ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี​ เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง และลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562    มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยมเบือ โรงเรียนบ้านหนองสลัดได โรงเรียนบ้านดอนกลาง โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อใช้กระบวนการทางลูกเสือ เสริมสร้างให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านยมเบือ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

San Antonio Computer Repair