ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

0020

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ออกพบปะเยี่ยม เยียน นิเทศติดตามเพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้แก่ ข้าราชการครู บุคลากร ทางการศึกษาและนักเรียน  การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

San Antonio Computer Repair