web11

 

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

nited2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 Fb

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1955437
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1570
1610
8143
1935233
45830
37158
1955437

Your IP: 34.201.18.139
Server Time: 2020-10-29 20:37:44

ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

IMG 2447

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 14.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดเน้นตามนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประการที่ 1 คือ คุณภาพผู้เรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประการที่ 2 คือ การใช้ระบบ Big Data นำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่ 3 คือ การสอนภาษาอังกฤษให้ดำเนินการสอนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ประการที่4 ด้านเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ ประการที่ 5 คือ นำนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.เขต / ผอ.กลุ่ม / ศน. / ผู้บริหารสถานศึกษา(รักษาการในตำแหน่งโรงเรียน) โดยภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่นได้อีกด้วย...

ภาพ/ข่าว : นางสาวปริมประภา พันธุ์เมือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

rongtook

DOWN

07