ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

01

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายนิตย์​ พรหมประสิทธิ์​ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี ​เขต​ 2 พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2562 ตามจุดเน้นการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT และการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีนางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางบ้านดอน พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี.

ภาพ/ข่าว: นายทัศนพล  ชั่งเรือนกูล

 

San Antonio Computer Repair