ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

001

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายนิตย์​ พรหมประสิทธิ์​ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี ​เขต​ 2 พร้อมนายประเสริฐ ลาวัลย์วิสุทธิ์ รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกนิเทศติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา ถึงชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ตามจุดเน้นการจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย การอ่านออกเขียนได้ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET, NT และการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีนางสาวบังอร จงสมจิตต์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพ/ข่าว: นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล

 

San Antonio Computer Repair