ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

48 2562 191211 0017

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น.นายประเสริฐ ลาวัณย์วิสุทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ ‘’พุธเช้าข่าว สพฐ.’’ครั้งที่ 48/2562 ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.

 

San Antonio Computer Repair