Most Hit ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

16122019 191216 0001

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเกษม คำศรี รอง ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมศรีอู่ทอง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2.

 

San Antonio Computer Repair