bossok2 copy

 

 

bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลสารสนเทศ สพป.สพ.2

information

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

nited2

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

E-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์หน่วยงาน

 dltv

OTPC

DLIT ClassRoom

kunnatum

son

 Fb

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2001464
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1354
1563
4174
1986532
1354
42227
2001464

Your IP: 3.237.67.179
Server Time: 2020-12-01 14:51:57


ข่าวกิจกรรม สพป.สพ.2

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ผอ.สพป.สพ.2ออกพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 291
การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสะเต็มศึกษา รุ่นที่ 3 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 297
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 321
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 21/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 287
ผอ. สพป.สพ. 2 พบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 332
ผอ.สพป.สพ.2ออกพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 270
ผอ.สพป.สพ.2ออกพบปะ เยี่ยมเยียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษาและเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 282
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 20/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 341
เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ( DLTV TELETRAINING ) เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 307
เยี่ยมบ้านตรวจสภาพความเป็นอยู่ของ เด็กหญิงศิรินณ์ญา แสงประเสริฐ เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 388
ผอ.สพป.สพ.2และคณะเข้ารับการอบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 293
การรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 276
การอบรมโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 295
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2562 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 416
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 316
การประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรและจัดทำคู่มือค่ายบริบาลการอ่านการเขียนภาษาไทย เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 296
แสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.ไพศาล ปันแดง เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 338
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2562 วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 287
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 277
ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 330

rongtook

DOWN

07