อาหารกลางวันของโรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ์

รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายงานประจำเดือน (จำนวนครั้งที่รายงาน)
มกราคม (19)    กุมภาพันธ์ (41)    มีนาคม (34)    เมษายน (4)    กันยายน (36)    ตุลาคม (26)    พฤศจิกายน (31)    ธันวาคม (34)    
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 จัดงานเกษียณ รร.กลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
2 หยุดเรียนสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4