bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

88888 

              คลิก   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบ


ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

IMG 2447

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 14.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดเน้นตามนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประการที่ 1 คือ คุณภาพผู้เรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประการที่ 2 คือ การใช้ระบบ Big Data นำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่ 3 คือ การสอนภาษาอังกฤษให้ดำเนินการสอนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ประการที่4 ด้านเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ ประการที่ 5 คือ นำนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.เขต / ผอ.กลุ่ม / ศน. / ผู้บริหารสถานศึกษา(รักษาการในตำแหน่งโรงเรียน) โดยภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่นได้อีกด้วย...

ภาพ/ข่าว : นางสาวปริมประภา พันธุ์เมือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2880875
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1623
2936
11593
2850953
23612
68487
2880875

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-09 12:05:03

rongtook

DOWN

8989