ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

IMG 4399

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

โดย นายเกษม  คำศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมสุวรรณประชานุกูล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการสรรหาแต่ละชุดกรรมการ ให้การดำเนินการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อยต่อไป 

  San Antonio Computer Repair