bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

88888 

              คลิก   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบข่าวกิจกรรม สพป.สพ.2

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 598
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 704
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม สนามสอบ โรงเรียนวัดคณฑี อำเภออู่ทอง เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 767
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 1449
รายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 6 มีนาคม 2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 566
การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินพัฒนาการนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 875
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 734
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประชุมบุคลากรกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ณ โรงเรียน วัดเทพพิทักษ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 850
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8/2562 เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 628
ตรวจพื้นที่ดูแลเหตุอันไม่เหมาะสมของนักเรียนในวันวาเลนไทน์ เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 651
เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ.รุ่นที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 747
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 918
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 602
ประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ฉบับวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย นางสาวยุภา ชีพนุรัตน์ 663
ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 759
ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 827
ประเมินความพร้อมโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 1011
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน บางลี่วิชาการ ครั้งที่ 9 ( Open house ) เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 877
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เตรียมความพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 892
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 862
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2880740
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1488
2936
11458
2850953
23477
68487
2880740

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-09 11:38:07

rongtook

DOWN

8989