bosslak copy

รวมข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

88888 

              คลิก   

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาครู

กลุ่มกฎหมายและคดี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รวมคลิปวีดีโอ

แบบฟอร์มกองทุนสวัสดิการ

คู่มือประชาชน สพป.สพ.2

เข้าสู่ระบบข่าวกิจกรรม สพป.สพ.2

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านโคกหม้อ เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 824
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมคณะกรรมการ กองทุนสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 519
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 545
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดย นายณัฐพงษ์ พันธุ์ขะวงศ์ ณ โรงเรียนบ้านนเรศ เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 691
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนางสาวจุฑามาศ วงศ์แสง ณ โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 666
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 621
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนายนิกร ขวัญเมือง ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนวัดสำเภาทอง เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 593
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนางสาวนวรัตน์ พูนใย ศึกษานิเทศก์ ณ วัดเวฬุวัน เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 635
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนางนพมาศ ธรรมประสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนบ้านหัวเขา เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 649
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยนางชุติมา แผลงศรี ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนพลับพลาไชย เขียนโดย นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล 703
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 1801
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 652
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับชมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 886
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 1052
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 655
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 911
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 1259
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 รับชมรับฟังการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ผ่านรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 862
รมช. กระทรงศึกษาธิการวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนสองพี่น้อง เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 1203
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 ต้อนรับ รมช. กระทรงศึกษาธิการ เขียนโดย นายทัศนพล ชั่งเรือนกูล 889
รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ดาวน์โหลด รายละเอียดแนบท้าย 1  รายละเอียดแนบท้าย 2  รายละเอียดแนบท้าย 3   รายละเอียดแนบท้าย 4  รายละเอียดแนบท้าย 5  รายละเอียดแนบท้าย 6  รายละเอียดแนบท้าย 7  องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ดาวน์โหลด

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สพ.2 ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด

เว็บไซต์หน่วยงาน

moe

spt

ars1

krs1

KOKROSO

kuru

somoso

sokhosokro

true

 

kunnatum

son

 Fb

kruthai

logo linkweb

psdg

01

05

นโยบายการศึกษา

 

 tamnong

 eng24

 tepe

 

 

 

 

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2880776
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1524
2936
11494
2850953
23513
68487
2880776

Your IP: 18.212.120.195
Server Time: 2021-12-09 11:47:43

rongtook

DOWN

8989